Tjänster

Free Agent PR är en byrå med fokus på strategisk kommunikation. Uppdragen kan löpa över flera år eller innebära snabba insatser vid behov. Varumärkesarbete, interima kommunikationsuppdrag, PR eller mediaträning – Free Agent PR är en flexibel partner för såväl små som stora projekt.

Strategisk kommunikation

Ett företags kommunikation är ett av de viktigaste verktygen för att nå övergripande mål. Idag finns ett nästan oändligt antal kanaler och möjligheter att kommunicera med omvärlden. Det är frestande att försöka nå ut med varje budskap till alla mottagare. Men en kommunikation som inte utgår från de övergripande affärsmålen riskerar att bli både kostsam och ineffektiv. Free Agent PR fungerar som ett kreativt bollplank och hjälper företag att bryta ner affärsmålen, analysera syftet med kommunikationen och identifiera relevanta målgrupper. Utifrån det gemensamma arbetet skapas en enkel och konkret kommunikation- och handlingsplan med tydliga mål, mottagare och budskap. Kort sagt, en strategisk kommunikation med fokus på affärsmålen.

Interim kommunikationsansvarig och projektledare

När syftet är tydligt blir det enkelt att identifiera både behov och möjligheter. Kanske behöver varumärkesplattformen ses över? Kanske är pressbearbetning, film, event eller utbildning den bästa metoden för att nå målgruppen med rätt budskap? I det konkreta arbetet med kommunikationsplanen kan Free Agent PR fungera som interim kommunikationsansvarig eller projektledare och sätta samman skräddarsydda team för varje uppdrag. I det breda nätverket av vass kompetens finns några av landets främsta aktörer inom krishantering, webb- och social mediastrategi, foto, film och skrivartjänster.

PR

Ett budskap blir tydligt först när det når ut till rätt mottagare. Free Agent PR hjälper dig att hitta de rätta kanalerna, bredda mediamålgruppen, sticka ut i bruset och kommunicera med de relevanta målgrupperna.

Moderator

Debatter, paneldiskussioner och samtal – en moderator får varje deltagare att synas. Med ett utifrånperspektiv berikas samtalet och blir mer dynamiskt. Det svåra blir begripligt och publikens intresse hålls på topp. Free Agent PR modererar såväl stora som mindre event med utgångspunkt från arrangörens målsättning.

Föreläsningar – AttVaramärke

Skulle du anställa dig själv? Eller anlita ditt eget företag? I en tid där förändringstakten är högre än någonsin är det extra viktigt att jobba med sina värderingar och vad man står för. Både som människa och som företag.

Föreläsningen AttVaramärke handlar om att vi alla är varumärken och att vår attityd, vår inställning och vårt agerande påverkar andra. Med medveten kommunikation kan vi forma bilden av oss själva och våra företag. När allt du gör och allt du säger bygger ditt varumärke är frågan vem du vill vara och hur du vill uppfattas? Här får du redskapen för att skapa ett starkt varumärke med ett budskap som är tydligt för varje mottagare.

Kriskommunikation ”att leda och kommunicera i kris”

En enskild medarbetares agerande, en allvarlig incident eller kritik från utomstående - befogad eller inte - kan drabba verksamheten på ett förödande sätt. I dagens transparenta kommunikationssamhälle är frågan snarare när krisen riskerar att blossa upp än om. Hur, och när den hanteras har en avgörande betydelse för efterverkningarna. Hur rustad är du och din verksamhet? Och vad går att förebygga? Genom praktisk övning kring ett relevant krisscenario belyser vi utmaningar och tränar på att hantera komplexa kommunikationsfrågor.