Framtiden påverkas av de val vi gör idag. Därför är det en självklarhet för Mitsubishi att sträva efter hållbarhet, så att även kommande generationer kan njuta av den frihet bilen ger.

Syfte

Mitsubishis varumärkesposition utgår från konceptet drive@earth som bygger på hållbarhet, körglädje, säkerhet och fyrhjulsdrift. Målet med företagets kommunikation är att befästa varumärket och göra det tydligt.

Uppdrag

Att stärka och positionera varumärket Mitsubishi utifrån drive@earth konceptet. För att skapa en kommunikation som fungerar såväl idag som vid lansering av nya bilmodeller behövs en strategi som håller över tid och som kan bredda mediamålgruppen.

Projekt

Free Agent PR fungerar som ett bollplank i alla frågor som rör kommunikation och PR-arbete. Samarbetet har bland annat resulterat i en ny företagspresentation och en filmserie i fem avsnitt, RenataXSkinnarmo, för olika kanaler i sociala medier med superäventyrarna Ola Skinnarmo och Renata Chlumska.