I mer än hundra år har Falck arbetat med att förebygga olyckor och nödsituationer, att ge snabb och professionell hjälp åt människor som råkat illa ut samt att rehabilitera sjuka och skadade. Idag är Falck en internationell koncern av människor som hjälper människor.

Syfte

Företagsnamnet Falck är välkänt, men med fyra separata bolag i Sverige har bilden av varumärket inte varit glasklar. Vad är Falck känt för? För att synliggöra och informera om verksamheten krävdes strategiska beslut kring kommunikationen.

Uppdrag

Arbetet med att undsätta människor i nödsituationer väcker starka känslor och bevakas alltid av media. Att skapa klara rutiner och kommunikationsvägar ger förutsättningar att nå ut med korrekt information. De olika verksamheterna, vägassistans, emergency (ambulanssjukvård o räddningstjänst), hälsovård och global assistans kan nå synergieffekter genom att samverka. För att skapa ett tydligare varumärke och på sikt öka affären krävs så väl intern som extern kommunikation.

Projekt

Free Agent PR har under fyra år medverkat i arbetet med att bygga upp en informationsfunktion för framförallt Falck Emergency men också att och skapa nya informationskanaler mellan de olika bolagen för att förbättra möjligheten att samverka. I uppdraget har såväl ledningsgruppsarbete som löpande PR-arbete ingått och att skapa en fungerande intern information har varit lika avgörande som kommunikationen med omvärlden för att göra verksamheten tydlig.